Atyák

A templomban lakó atyák

Matolcsy Kálmán – templomigazgató

Született Budapesten 1956. április 15-én.
Pappá szentelték 1984 június 16-án Esztergomban.
Káplán a Budapest Herminamezei ( Kassai téri )plébánián 1984-1996-ig.
Templomigazgató 1996-tól
a Szent Kereszt Templomigazgatóságon.

Dr Rokay Zoltán

Rokay Zoltán vagyok. 1947-ben, Szabadkán születtem. Hittudományi és bölcsészeti tanulmányaimat Innsbruckban és Kielben végeztem. 1973-ban szenteltek pappá. Kilenc évig mûködtem Szabadkán, különbözõ beosztásban, majd 15 évig voltam az óbecsei Nagyboldogasszony templom plébánosa. 1997 óta vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán tanszékvezető professzor. 1998 januárjától lakom és misézem a táltos utcai Szent Kereszt Templomban. Legnagyobb örömöm, amikor tapasztalom, hogy hallgatóim az egyetemen többet tudnak mint én, és amikor itt a templomban a hívek énekelnek egyik testvérünk jóvoltából sokszorosított éneklapokról.

2018 szeptembertől  nyugdíjas éveimet Szabadkána, a Papi otthonban töltöm.

Elérhetőségem:

2400 Subitica Harambasiceva 7

Serbia

tel: 00381 24 539 137 (Papi otthon)

Dr Török József

Tanulmányait szülővárosában végezte, 1964-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a József Attila Gimnáziumban. Politikai okokból évekig segédmunkásként dolgozott, majd felvételt nyert a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémiára, amit 1974-ben végzett el. Ekkor írta doktori értekezését a pálos rend liturgiájának eredetéről és történetéről. Pappá szentelték, három évig káplánként tevékenykedett Csepel-Belváros római katolikus plébániáján. Történelmi tanulmányokat folytatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Mezey László professzor vezérletével, majd a Magyar Tudományos Akadémia középkori kódextöredék-kutató munkacsoportjának lett tagja, közreműködött a töredékkatalógus első kötetének elkészítésében. 1978-ban elnyerte a francia állam ösztöndíját, két évet tölthetett az országban történelem-, valamint az egyháztudomány segédtudományai-szakos hallgatóként a Sorbonne Egyetemen, az Institut Catholique és a Collège de France nevű intézményekben. Disszertációját is franciául írta, témája a Pray-kódex liturgikus részei voltak. 1980 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának egyháztörténésze, közép- és újkori egyháztörténeti tanszékének vezetője; 1986 óta rendes tanár. Jelentősek magyar nyelvű publikáció, francia nyelven íródott tanulmányai, valamint francia- és latin nyelvről történt könyvfordításai. 2017-től professor emeritus.

 

 

Dr Gájer László

Született Szombathelyen, 1983. november 2.
Diakónusi idejét tölti a Központi Szemináriumban 2007-2008-ban.
Tanulmányokat folytat a PPKE Kánonjogi Posztgraduális intézetben 2008-tól.
Pappá szentelték Esztergomban 2008. június 14-én.
Káplán Bp.-Újlak Sarlós Boldogasszony plébánián 2008-2009.,
Szentendre Keresztelő Szent János plébánián 2009-2012.,
Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Bazilikában 2012-2016.
Kisegítő lelkész a Budapest-Belváros Szent Anna templomigazgatóságon 2012-2015.
Az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság bírája 2012. február 7-től.
Érseki titkár 2016-2018.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára
(II. sz. Keresztény Bölcseleti Tanszék)