Homíliák – Előszó – B év (2008)

2014. december 01. hétfő - 22:40 Írta: Megyeri Domonkos

Az Egyházi- (-liturgikus) év szentírási szakasza szemünk elé tárják és kibontakoztatják Isten Országának titkát, emberi beszédben. Ennek csúcspontját minden bizonnyal az üdvösség Örömhíre, az Evangélium jelenti, amelyben a megtestesült Ige, Jézus Krisztus, aki valóságos ember szólít meg bennünket Egyháza szolgálata által. – Sok értékes vasár- és ünnepnapi homiliáskönyv forog közkézen. A jelen gyűjtemény célul tűzte ki magának, hogy a szentmisék első olvasmányáról és a zsoltárokról is mondjon egy-két szót, miután ez utóbbit a hívők is éneklik, imádkozzák, válaszolva velük a szentmise első olvasmányára és mintegy „ráhangolódva” az evangéliumi részletre.

Az itt lévő homiliák harmincöt év papi szolgálatom alatt hangzottak el: a szabadkai Szent Teréz Székesegyházban, ahol káplán és gimnáziumi tanárként működtem, a kelebijai Apostolok oszlása templomban, amelyet egy ideig oldallagosan elláttam, a kishegyesi Szent Anna plébániatemplomban, ahol ugyanakkor fél évig kisegítettem, az óbecsei Nagyboldogasszony főplébániatemplomban, ahol 15 évig voltam plébános ill. esperesplébános, Budapesten az Adalbertinum kápolnájában, a táltos utcai Szent Kereszt templomban (Budapest, XII. kerület), a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony főplébániatemplomban és még sok más helyen, ahová papi szolgálatom szólított. Esperes koromban, különösen pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara dékánjaként nem is gondolhattam az anyag „sajtó-alá-rendezésére”.

Annál nagyobb öröm számomra, hogy most közzé tehetem őket, Isten dicsőségére, és – remélem – a lelkek javára.

2008 Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepén, pappászentelésem 35. évfordulóján

Rokay Zoltán

egyetemi tanár

szabadkai Egyházmegyés áldozár

Kategória: Szentbeszéd, Szentírási útmutató, Zoltán atya


(hozzászólás letiltva).